LOADING

Type to search

Regulamentul concursului Instagram “SUPERGIVEAWAY IPHONE 12”

Concursul se desfășoară exclusiv pe paginile de Instagram @studentnews.info, @ceaimami2013 si @studentlapoli

Perioada concursului: 17.05.2021 – 23.05.2021, ora 11:59.

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfășurarea concursului “SUPERGIVEAWAY IPHONE 12”, inițiat de EFFECTIVE ADVERTISING AGENCY SRL și se adresează unei anumite categorii de participanți (anume desemnată), având în vedere o serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul desfășurării acestei activități.

CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL

1.1 Organizatorul concursului “SUPERGIVEAWAY IPHONE 12” (denumit in cele ce urmează „Concursul”) este EFFECTIVE ADVERTISING AGENCY SRL, cu sediul în Str. Radu Cosmin 4 C, Pucioasa, Dâmbovița, ROONRC.J15/436/2017, CUI 37385380.

1.2 Concursul se va derula în conformitate cu prezentul regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derulării Concursului, dar nu înainte de a anunța publicul.

1.3 Regulamentul Campaniei a fost întocmit și va fi făcut public, în mod gratuit, oricărui solicitant, conform prevederilor legale în vigoare, pe site-ul Organizatorului, studentnews.info.

CAPITOLUL 2. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

2.1 Concursul se va desfășura pe întreg teritoriul României, în mediul online prin accesarea paginii de Instagram a organizatorului și a partenerilor https://instagram.com/studentnews.info, https://www.instagram.com/ceaimami2013/ , https://www.instagram.com/studentlapoli/

Concursul se va desfășura în perioada: 17.05.2021, ora 21:00 – 23.05.2021, ora 23:59.

CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Pot participa la Concurs toate persoanele fizice indiferent de vârstă. Nu au dreptul de participare la acest Concurs angajații Organizatorului.

3.2 În cazul în care câștigătorul este lipsit de capacitate de exercițiu (totală ori parțială) datorită exclusiv altor cauze decât lipsa vârstei împlinite de 18 ani la data începerii Concursului, acesta este îndreptățit să intre în posesia lui prin intermediul curatorului său legal, care va semna în numele câștigătorului procesul verbal de predare primire a lui, cât și o declarație prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea cadoului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de acesta.

3.4 Participarea la acest Concurs presupune acceptul expres al participanților referitor la faptul că, dacă vor deveni câștigători, persoana lor (imaginea), numele, prenumele pot fi făcute publice și folosite pentru a face publică premierea și asocia cu marca acestuia „Studentnews.info”, și doar în legătura cu prezentul Concurs (notificare câștigător, înmânare cadouri, conform art. 9.4) și fără a prejudicia imaginea ori drepturile acestora.

CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

4.1 Pentru a participa la Concurs participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. a) Să acceseze pagina de Instagram a Organizatorului și al partenerilor oficiali menționați mai sus, Follow paginilor @studentnews.info, @ceaimami2013, @studentlapoli
 2. b) Să își creeze un cont pe site-ul www.meditoo.ro.
 3. c) Să comenteze la postarea de pe profilul de Instagram al Organizatorului și al partenerilor, din data de 05.2021 ora xx:xx, legată de concursul “SUPERGIVEAWAY IPHONE 12” și să eticheteze în cadrul aceluiași comentariu o persoană.
 4. d) Câștigătorul va fi ales în mod aleatoriu prin intermediul site-ului: random.org
 5. e) Se va efectua o singură extragere și se va oferi un singur premiu.
 6. f) Câștigătorul va fi anunțat în cursul zilei de 05.2021 pe pagina de Instagram a Organizatorului și a partenerilor.

4.2. În cadrul extragerilor vor fi incluși doar participanții care au îndeplinit condițiile menționate în Art. 4.1 a) și b).

CAPITOLUL 5. PREMIUL CONCURSULUI ȘI ACORDAREA ACESTUIA

5.1 Premiul oferit de Organizator este compus dintr-un Iphone 12 Black, 128GB. Valoarea totală a Premiului este de 4800 RON cu TVA.

5.2 Câștigătorul premiului va fi ales aleatoriu și anunțat public de către Organizator și parteneri, în cursul zilei de 23.05.2021. Câștigătorului îi va fi comunicat și printr-un mesaj privat pe Instagram faptul că a fost desemnat câștigătorul concursului.

5.3 Câștigătorul trebuie să trimită Organizatorului o adresa de email, un număr de telefon, numele și prenumele și o adresă de livrare pentru revendicarea premiului.

5.4 Câștigătorul are la dispoziție 48 de ore în care să furnizeze detaliile de la punctul anterior. În caz contrar va avea loc o altă extragere pentru a stabili un nou câștigător.

5.5 Câștigătorul nu va efectua nicio alta plată suplimentară, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) și nu va suporta alte costuri suplimentare.

5.6 Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli după punerea câștigătorului în posesia premiului.

5.7 În situația descoperirii de către Organizator a unei/unor fraude, acesta poate elimina participantul care a fraudat. Dacă frauda este descoperită anterior acordării cadoului, dar anterior expedierii acestuia, Organizatorul are dreptul de a anula cadoul participantului care a fraudat.

5.8 Termenul de livrarea a premiului va fi stabilit în funcție de distanță.

CAPITOLUL 6 – TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

6.1 Orice obligație de natură fiscală în legatură cu premiul câștigat este în sarcina exclusivă a Organizatorului. Impozitul aferent premiului va fi suportat în totalitate de Organizator.

CAPITOLUL 8 – RESPONSABILITATE

8.1 Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

 1. a) Situațiile în care mesajul transmis de Organizator rămâne fără un răspuns din partea câștigătorului, până pe data de 05.2021 inclusiv, din orice motive independente de voință și fără nicio culpă a Organizatorului;

 

 1. b) Organizatorul și părțile implicate în acest Concurs nu își asumă răspunderea pentru email-urile sau mesajele nelivrate datorită defecțiunilor sau supraîncărcării rețelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a funcționării deficitare ori nefuncționării aplicațiilor utilizate de participanți (soft și/sau hard-ware).

 

 1. c) Situațiile în care premiul nu este livrat ori înmânat câștigătorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la înregistrare sau în cadrul revendicării premiului;

 

 1. d) Organizatorul este responsabil să comunice condițiile de desfășurare și să respecte prevederile regulamentului fără a suporta costuri determinate de acțiunile ulterioare ale câștigătorilor.

 

 1. e) Prin participarea în Concurs, concurentul se angajează că va avea o comunicare decentă și nu va prolifera comentarii sau imagini care: conțin un limbaj vulgar, cuvinte licențioase sau abuzive, sau afirmații defăimătoare sau obscene ori contravin oricărei legi în vigoare sau Regulamentului.

CAPITOLUL 9 – CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

9.1 Datele sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor.

9.2 Organizatorul, se obligă de asemenea să respecte prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

9.3 Tuturor participanților la Concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea Regulamentul (UE) 2016/679.

9.4 Exclusiv pentru operațiunile de prelucrare în legătură cu prezentul concurs (notificare câștigători, înmânare cadouri) Participanții își manifestă consimțământul expres și neechivoc prin înscrierea în concurs și transmiterea de like-uri.

Pentru o prelucrare ulterioară, datele cu caracter personal vor fi transformate în date anonime și stocate exclusiv în scopuri statistice.

ORGANIZATORUL

EFFECTIVE ADVERTISING AGENCY SRL